Hantverk & konst

Vi testar olika tekniker inom målning och teckning

Innehåll och mål med kursen:
Vi provar olika konstnärliga tekniker och samtalar om konst och konstnärer.
Vi diskuterar våra egna arbeten.
Vi kommer att jobba med individuella önskemål.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper
I priset ingår ej materialförbrukning. Ledaren kommer att tipsa om material första ggr att ta med till fortsättning.

Kursledare:
Birgitta Liljeqvist är konstnär och bildpedagog, utbildad på Konstfackskolan i Stockholm. Har jobbat som lärare på Kulturskola, Landskrona museum.