Historia & Konsthistoria

Måleriets historia
Chagall och tidigt rysk måleri under 1900-talet.

Unika föreläsningar med bilder och berättelser om ryska målare och om de starka känslouttryck som finns i ryskt måleri.

LEDARE
Benkt Engquist

Träffarna är i föreläsningsform i samarbete med Förbundet Tanke och Känsla.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.