Hälsa & välbefinnande

Qigong och meditation är en kombination där man utvecklar kropp och själ tillsammans. Qigong och meditation kan bland annat öka det allmänna välbefinnandet, minska stresskänslor och öka din självkänsla. Qigongen kan stärka din kropp så du blir starkare och smidigare. Man har också funnit att resultat av meditation har en mycket god inverkan på en lång rad stressrelaterade besvär.
Meditation är att träna sinnet i att vara stilla och att komma närmre sig själv. Du får lära dig kommunicera med din själ där du oftast hittar svaren du söker.

Kursinnehåll och mål
Stilla sinnet och hitta din väg i livet.
Gemensamt i grupp kommer ledaren att guida oss igenom medicinsk qigong och en härligt avslappnande meditation.

Material
Ha mjuka skor med dig.

Bra att veta
Meditationen sker sittandes på stol.
Ledaren Gunilla Gustafsson har mångårig erfarenhet av meditation och är certifierad qigong instruktör.