Meditation

Meditation

Hälsa & välbefinnande

Meditation är att träna sinnet i att vara stilla och att komma närmre sig själv. Du får lära dig kommunicera med din själ där du oftast hittar svaren du söker. Gemensamt i grupp kommer ledaren att guida oss igenom en härligt avslappnande meditation.

Meditation kan bland annat öka det allmänna välbefinnandet, minska stresskänslor och också påverka blodtrycket positivt. Man har också funnit att resultat av meditation har en mycket god inverkan på en lång rad stressrelaterade besvär.

Ledaren Gunilla Gustafsson är har mångårig erfarenhet av meditation och är certifierad qigong instruktör.