Hälsa & välbefinnande

Må bättre och höj livskvalitén. Du får verktyg för stresshantering, vilket kan ge mindre oro och ångest, öka din prestationsförmåga och ge bättre måluppfyllelse. Halva tiden är teoretisk genomgång/diskussion och andra halva ägnar vi oss åt praktisk träning.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs