Djur, natur & miljö

Kursinnehåll
Kursen riktar sig till personer som vill få ett djupare, antropologiskt perspektiv på natur- och miljödebatten.

Mål: Att få en ökad förståelse för kulturella, antropologiska aspekter av diskussionen om hållbar utveckling och hur synen på naturen eller miljön påverkar hur vi förhåller oss till och hur vi ”använder” naturen. Att få nya insikter och nya idéer kring hur vi kan och/eller bör förhålla oss till vår miljö.

Ex. på innehåll:
- Den västerländska synen på naturen
- Synen på naturen i andra kulturer
- Naturen som besjälad vs naturen som ett urverk
- Att äga jord eller att ägas av jorden
- Naturresurs, naturreservat, naturens skafferi - hur ska vi förhålla oss?
- Storytelling ur ett miljöperspektiv
- ”Nya” gamla vägar till ekologisk hållbarhet - att skapa och upprätthålla ett hållbart förhållningssätt till vår miljö

Kursledare
Louise Nevander har en magisterexamen från Lunds universitet i humanekologi, ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar relationen mellan människa, natur och samhälle i olika kulturer och under olika tidsepoker med fokus på ekologisk hållbarhet.

Utöver sina kunskaper i miljöantropologi har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog, bland annat som teaterledare i Lund, skidlärare i Österrike och adjunkt i juridik vid Malmö universitet. 2017 genomgick hon kursen ”Att vara lärare i högre utbildning” vid Malmö högskola.