Data & IT

Tycker jag ofta att min telefon strular och inte gör som jag vill? Vad gör jag när den inte fungerar och hur vet jag vad det är som är fel? Att inte veta hur mobilen fungerar gör det ännu svårare att kunna hantera den. Vardagsanvändning av smartphone / mobiltelefon.

Kursinnehåll
Lär dig olika funktioner som att skicka meddelanden, ladda ned och installera appar, ändra i adressbok, surfa på internet, ta bilder m.m.
Deltagarnas egna behov och användningsområden kommer till stor del styra kursinnehållet.

Första träffen hjälps vi i lugn och ro åt att koppla upp oss till ett digitalt möte. Därefter kommer vi att fokusera på hur mobilen fungerar och de olika komponenterna i den. Vi kommer lära oss hur vi ska göra när den inte fungerar som vi vill, och hur vi vet vad det är som är fel.

Material
Din telefon
En pekskärmsplatta eller dator att koppla upp själva mötet på kan vara bra att ha vid sidan om.

Kursledare Fanny Söderlund, som utbildar sig till datavetare.