Hälsa & välbefinnande

Känner du att livet glider ifrån dig i den vardagliga stressen? Att oro och trivialiteter ibland tar för mycket plats i ditt medvetande?
På denna kurs i mindfulness får du konkreta och robusta redskap för att få större närvaro och förmåga att ta tillvara det som är gott i livet. Du ökar medvetenheten om dina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner och kan därigenom lättare möta alla de stressfyllda och jobbiga situationer som är en del i allas våra liv.
Arbetssätt
Teori varvas med praktisk träning, samt reflektion och samtal om egna upplevelser och insikter. Vi kommer att göra 2-3 övningar vid varje träff. Mellan träffarna har du möjlighet till egen träning med stöd av ett internetbaserat träningsprogram från Mindfulnesscenter. Med hjälp av boken ”Mindfulness i Vardagen” som vi läser och diskuterar tillsammans under kursen får du också ökad kunskap om hur mindfulness kan bli en del av din vardag även efter kursens slut. Vi går också igenom enkla övningar att applicera i din vardag.
Vi träffas fem gånger.

Innehåll
• Centrala begrepp, synsätt och metodik i mindfulnessträning.
• Praktiska övningar som ökar förmågan till medveten närvaro i vardagen och ett accepterande, icke-värderande förhållningssätt till nuet.
• Kunskap om stresshantering genom mindfulness.
• Kunskap om förmåga till fokusering/koncentration.

Kurslitteratur
Material ingår inte i kursavgiften. Kursen använder sig av boken ”Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro” av Ola Schenström.
Du kommer att kunna köpa boken av din kursledare på plats. Den kostar då 60 kronor. Om du gör det ingår också ett internetbaserat träningsprogram från Mindfulnesscenter med övningar om ca 10 min. Du kan betala med Swish eller kontant.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs. Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om mindfulness och ger dig konkreta verktyg att använda i din vardag.

Bra att veta
Vi träffas varannan måndag.

Utnyttja ditt friskvårdsbidrag
Mindfulness är en av Skatteverket godkänd friskvårdsaktivitet. Så du kan bekosta denna kurs genom att utnyttja ev. friskvårdsbidrag från din arbetsgivare!


Introduktionspris