Djur, natur & miljö

Hos oss kan du ta motorsågskörkortet i studiecirkelform!

Tillsammans med dina cirkelkamrater lär du dig att sköta och hantera motorsågen
på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara motorsågskörkort nivå A+B, som
blir beviset för dina kunskaper. Du lär dig bland annat hur en bra motorsåg ska
fungera, hur du filar kedjan så den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer
och hur du fäller, kvistar och kapar träd.

Vid första träffen bestämmer vi tillsammans vilka datum och på vilka platser följande
träffar ska vara. Träffarna kommer att vara både inom- och utomhus eftersom praktiska
moment ingår i cirkeln.

Kursen omfattar ca 32 studietimmar (teori & praktik) fördelat på 4-8 tillfällen

Efter genomgången cirkel har du goda kunskaper för att ta motorsågskörkort.
En uppkörning för motorsågskörkort samt studiematerial ingår i avgiften.

LEDARE:
Våra ledare i motorsågskörkortet är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt

BRA ATT VETA:
I avgiften på 4750 kr ingår kurslitteratur, uppkörning för Säker skogs instruktörer.


Vid full grupp på 8 personer försöker vi hela tiden starta ytterligare grupper så anmäl er gärna på reservplats så hör vi av oss när vi vet mer.