Musik, teater

Vi öppnar öronen för musikens mångfacetterade och universella språk. Betoning ligger på den västerländska konstmusiktraditionen från sen medeltid in i våra dagar, men utan att spärra vägen för musikkulturer utanför de europeiska allfarvägarna och de strikt "klassiska" råmärkena.
Den goda musiken är gränslös.
Vi lyssnar, samtalar, vidgar och fördjupar...

Att använda zoommötet som studiecirkelform för musiklyssning fungerar väl. Det beror på möjligheten att både samtala via bild och ljud, och att gemensamt lyssna på musiken i god återgivning. Musiken förmedlas under mötet direkt från ledarens dator till varje deltagare: vårt tekniska huvudbry kan minimeras.

Tid för zoomcirkeln är onsdagar kl 15-16.30. Inbjudan till mötet skickas i god tid, och ledaren öppnar dörren till mötet kl 14.45 så att det finns mån att i lugn och ro inrätta ljud och bild innan vi börjar.

Några dagar efter varje zoom-möte skickar ledaren en fördjupande rapport av den senaste träffens program, med länkar till musiken för vidare lyssning. Välkomna!

Kursledare:
Mattias Gejrot har sedan 1980-talet varit verksam som författare, kompositör, gitarrist & sångare samt översättare. Anhalter på hans väg har varit födelsestaden Karlstad, Stockholm, Berlin och Skåne. Under åren 1993-98 var Mattias en flitig kritiker i första hand för klassisk musik i NWT (Nya Wermlands-tidningen), från hösten 2017 är han musikrecensent i Ystads Allehanda och Kristianstadsbladet.


Kursen startat så fort som det är tillräckligt med deltagare, dock tidigast 27 januari