Musik, teater

Grundläggande notläsning och teori

Vi erbjuder en introduktion till noter samt hur musik är uppbyggt.
Vi kommer att börja med det allra mest grundläggande, så som vad en skala är, tonnamn, takter, mm.

Ingen förkunskap krävs.

Innehåll

Vi kommer att ha 45 minuters lektion där jag går igenom hur man tolkar en notbild från grunden. Vid slutet av lektionen kommer valfria uppgifter finnas som man kan öva på tills nästa vecka, dock är detta endast för individens egna utveckling då jag kommer att gå igenom ett område per vecka sedan ge en uppgift relaterad till veckans område.


Ledare: Jacob Lindemo Lindström

Kontakt: jacob.planemo.lindstrom@gmail.com