Trädgård, hus och hem

Vill du lära dig hur du kan odla dina egna ökenrosor, plumeria, drakfruktskaktus och andra exotiska växter? Besök John Rogers på Rogers Plantshop, som kanske har Skånes största sortering av exotiska växter, där du får ta del av hans kunskap och erfarenhet kring fröförökning.

Kursinnehåll och mål
Du kommer att lära dig hur du bäst odlar upp dina exotiska växter från frö samt hur du får dom att utvecklas till kraftiga plantor.

Material
Du kommer att få dina egna frösådder med dig hem från Johns stora utbud av exotiska växter.