Trädgård, hus och hem

Kursen vänder sig till boende i Landskrona som vill lära sig grunderna i ekologisk odling och olika odlingstekniker eller som bara vill träffas och odla grönsaker, frukter och bär tillsammans med andra.

Vi träffas på ÖV-husets innergård på Öster.
Under kursen kommer vi att göra odlingsbäddar från grunden, plantera olika grödor, så frön, sköta om vår odlingsyta – och slutligen skörda! Du som är med kommer också få lära dig om grunder i odling, odlingstekniker och vikten av biologisk mångfald.

Cirkelledare: Elin Pritzel Sundevall, trädgårdsingenjör

Vill du vara med? Läs mer och anmäl dig på : www.sv.se/skaneland
eller maila till: snezana.alagic@sv.se