Samhälle

Peace Education Program tar upp ett antal grundläggande värderingar kring begreppen fred och självkännedom. Peace Education Program är ett videobaserat studiematerial som tagits fram och drivs av stiftelsen The Prem Rawat Foundation, en internationell humanitär organisation, www.tprf.org

Bra att veta
Studieplanen består av 10 kurstillfällen, vart och ett med fokus på ett särskilt tema:
Fred, uppskattning, inre styrka, självkännedom, klarhet, förståelse, värdighet, val, hopp och välbefinnande. Varje tema bygger på filmade utdrag från Prem Rawats internationella föreläsningar. Med humor och allvar ges här möjlighet till fundering, reflektioner och samtal.