Hälsa & välbefinnande

Rörelsen utan hopp och spring. Dina muskler blir smidigare och starkare och din kropp mera rörlig.

Cirkelledare
Eva Wigren är cirkelledare och är utbildad hälsopedagog, friskvårdskonsult, medicinsk massage terapeut, wellness coach och skrattinstruktör. Eva sätter alltid träning och hälsa i centrum och har företaget "Kom och landa".

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.