Hantverk & konst

För dig som vill lära dig att skapa i lera med olika tekniker. Finns också möjligheter till annat skapande, så som målande t.ex. Vi är i Furuboda Folkhögskolas fina ateljé. Ledare är Mia Fasting, konstnär med en gedigen bakgrund som bl.a. folkhögskolelärare. Inga förkunskaper krävs.

Materialkostnad tillkommer.