Hantverk & konst

Vi lär oss tillverka smycken och corpus arbeten i silver. Lär dig tekniken från grunden och få egen tillverkade smycken och konstverk som är formade som du vill.

Förkunskaper
Inga eller begränsade

Material
Materialkostnad tillkommer samt ett eget verktygs set vid första sammankomsten (ca 775:-)

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.