Samhälle

Är du förberedd ifall det oväntade händer? Sköt dig själv är en kostnadsfri utbildning på 8 timmar där målet är att du ska kunna
klara att ta hand om dig själv och din familjens grundläggande behöv när krisen i samhället väl är ett faktum.
Du får information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och hur du kan bidra till att skapa en tryggare
kommun där du bor. Lunch och fika ingår.
Utbildningen är ett samarbete med Svenska lottakåren

Tid: Söndagen den 3 mars 2019 kl. 09.00-16.30

Plats: Bunkern i Karslundsparken, Plantstigen, Landskrona

Kursledare: Anna-Kerstin Arvidsson och Charlotte Kramer

Landskrona lottakåren bjuder på kaffe och enklare lunch.
Anmälan senast 24/2 till Studieförbundet Vuxenskolan eller www.svenskalottakaren.se