Skrivarverkstad Fortsättning.
Romaner, noveller, biografi och barn-ungdom. Poesi
Målet med vår studiecirkel är:
Att utveckla skrivandet efter Nybörjarkursen. Använda de verktyg vi lärt oss, och att kunna gå vidare i skrivandet. Om intresse finns skriver vi en Novellantologi som vi senare trycker.
Vi kommer att arbeta på följande sätt:
Skrivuppgift hemma, jag läser och kommenterar. Läses inför gruppen som kommenterar. Alla skriver på sina avsnitt roman, novell etc. Detta kan bli ett
Manus, att skicka in till ett eller flera bokförlag.
Som studiematerial kommer vi att ha:
Cirkelledarens 18 utgivna böcker, plus hans eget skrivarmaterial. Klassisk litteratur.

Obs! Pris för SPF-s medlemmar är kr 990:-, om man inte är med i SPF priset är 1100:-