Skrivarverkstad forts

Skrivarverkstad forts

Media & kommunikation

Vi lär oss gestalta via dialog, och också hitta en åter-koppling. Konflikt för berättelsen vidare, och vi lär oss hantera miljöskildringar.
Om intresse finns börjar vi skissa på en Novell Antologi med vardera en novell, som vi också kan trycka upp.

OBS! Förkunskaper: Nybörjarkursen eller motsvarande.

Kursledare: Kjell Ekborg började skriva för drygt 20 år sedan, och har gett ut 16 böcker – Romaner, noveller, barnböcker, dokumentär-romaner …
Senaste roman ”Sånger vid havet” kom ut i september.
Kjell är medlem i Sveriges Författarförbund.