Släktforskning, bouppteckningar, domböcker m.m

Släktforskning, bouppteckningar, domböcker m.m

Historia & Konsthistoria

För att kunna säkerställa släktskapen på 1700- och även på 1800-talet behöver man läsa och kunna förstå bouppteckningar. De är en mycket viktig källa att ösa ur! Vi går igenom bouppteckningar från olika tidsperioder, hur de är formulerade genom århundradena. Vill man veta mera om sina förfäder och hur deras levnadsvillkor var så är domböckerna ett måste!

Vi går även igenom hur domböcker är upplagda och vad som kan stå i dem, det är mycket mera än man någonsin kan tro! Bland annat tvister om mark, djur och sabbatsbrott som många utav våra anfäder blev dömda för. Här lär man sig också att forska på fastigheter, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Texttolkning ingår.

Bra att veta
Kursen är varannan vecka
Deltagarna använder ArkivDigitals programvara AdOnline och SVAR:s programvara för att hitta bouppteckningar m.m. på den egna släkten. Här får man också hjälp med att tolka texten.
Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.