Historia & Konsthistoria

Alla fastigheter har sin egen historia. Här lär man sig att forska på fastigheter, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Alla deltagarna får hjälp med att forska på en fastighet.

Deltagarna använder ArkivDigitals programvara AdOnline och SVAR:s programvara. Här får man också hjälp med att tolka texten. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Bra att veta
Kursen är varannan vecka

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.