Historia & Konsthistoria

Förutsättning här är att man kan grunderna i släktforskning.
Kursen innehåller bl.a. forskning på datorerna med ArkivDigitals programvara AdOnline och SVAR:s programvara.
Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets kartdatabas. Vi pratar även om källkritik.
Vi går också igenom hur man kan lägga upp sitt släktarkiv. Tips om släktforskning med hjälp av DNA. Hjälp med texttolkning i deltagarnas forskning. Studiebesök på kommunarkiv.

Material
I vårt släktforskarrum finns en dator/deltagare med olika släktforskarprogram bl a ArkivDigital och Riksarkivets digitala forskarsal. Kursbok tillkommer. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.


Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.