Historia & Konsthistoria

Med datorns hjälp lär du dig utforska ditt förflutna. Vi jobbar med program Arkiv Digital. Som deltagare har du möjlighet att använda program Arkiv Digital på din hemdator under cirkelns gång.

Material
Litteraturkostnad tillkommer.
Arkiv Digital tillkommer på 150 kr för 10 veckor om deltagaren önskar.

Förkunskaper
Datorvana önskvärt. Har gått nybörjarkursen.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.