Historia & Konsthistoria

Lär dig läsa och tolka olika handstilar från 1600 – tal till 1800 -tal! Upptäck historier och dokument som kanske inte lästs av någon annan på flera hundra år! Detta är ju också ett måste för dej som vill komma vidare i t.ex. släktforskning! Vid varje tillfälle kommer det också att diskuteras ett specifikt ämne eller problem som väljs ihop med cirkelledare och grupp och som vi arbetar med tillsammans.

Ledare Ewa Nilsson har väldigt stor erfarenhet av släktforskning och historia och är författare inom området.

Bra att veta
Kursen är varannan vecka

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.


Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.