Släktforskning intensivkurs

Släktforskning intensivkurs

Historia & Konsthistoria

Genomgång av kyrkböcker och hur de är upplagda. Man får även lära sig läsa gammal handstil. Tekniken vid släktforskning och hur man går till väga är väldigt viktig. Tips för släktforskning med DNA. Alla börjar forska på sin egen släkt med individuell hjälp från kursledare.

Kursdatum 7 och 14 oktober. Vid andra tillfället ska ni ta med dator.