Historia & Konsthistoria

Lär dig läsa och tolka olika handstilar från 1600 – tal till 1800 -tal! Upptäck historier och dokument som kanske inte lästs av någon annan på flera hundra år! Detta är ju också ett måste för dej som vill komma vidare i t.ex. släktforskning! Vid varje tillfälle kommer det också att diskuteras ett specifikt ämne eller problem som väljs ihop med cirkelledare och grupp och som vi arbetar med tillsammans.
.

Ledare Ewa Nilsson har väldigt stor erfarenhet av släktforskning och historia och är författare inom området.

OBS! Notera att kursen är varannan vecka
Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till ett reducerat pris.