Din släkts livsöden! Vad har ditt släktträd att berätta? Lär dig mer om dig själv genom att resa bakåt i tiden med släktforskning.

Genomgång av kyrkböcker och hur de är upplagda. Man får även lära sig läsa gammal handstil. Tekniken vid släktforskning och hur man går till väga är väldigt viktig. Tips för släktforskning med DNA. Alla börjar forska på sin egen släkt med individuell hjälp från kursledare...

Material
I vårt släktforskarrum finns en dator/deltagare med olika släktforskarprogram bl.a. ArkivDigital och Riksarkivets digitala forskarsal. Kursbok tillkommer. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.