Historia & Konsthistoria

Upptäck din släkts livsöden! Vad har ditt släktträd att berätta? Lär dig mer om dig själv genom att resa bakåt i tiden med släktforskning.

Du lär dig genomgång av kyrkböcker och hur de är upplagda. Du får även lära dig att läsa gammal handstil. Tekniken vid släktforskning och hur man går till väga är väldigt viktig. Tips för släktforskning med DNA. Du börjar forska på din egen släkt med individuell hjälp från kursledare. Ewa Nilsson som leder studiecirkeln har en gedigen grund i släktforskning och är en mycket erfaren föreläsare, cirkelledare och författare inom släktforskning, har bland annat skrivit boken "Vägen till dina rötter".

Ni kopplar upp er i lugn och ro med videosamtal.

Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.