Under detta steget så går vi in på texten och de olika böckerna och hur skrev man då.