Historia & Konsthistoria

Ewa Nilsson, släktforskare och författare håller en föreläsning kring bouppteckningar.

Dessa är mycket viktiga att söka i för att säkerställa släktskap när man kommer längre tillbaka i tiden. I dessa handlingar kan man finna mycket intressant information om arvtagare och släktskapsförhållande. Man får även en redovisning i detalj om den dödes ägodelar och levnadsvillkor. Ewa visar och berättar om hur man söker i bouppteckningarna och vad man kan få ut av dem. Denna föreläsning tar du antingen del av i våra lokaler eller via webbsändning.