Spanska A1

Spanska A1

Språk


På kursen lär du dig grunderna i språket. Sara tar dig med på en resa som du sent kommer glömma.
För Sara är språk förknippat med glädje, och ju bättre du behärskar det, desto härligare blir det.
Välkommen att lära dig spanska med Sara!

Ledare
Sara Skog har studerat engelska i England. Spanskan lockade henne ännu mer än tidigare och hon bestämde mig för att åka tillbaka till Spanien för att lära sig ännu mer spanskan på plats.
Sara har många års erfarenhet av att leva och bo i Spanien. Hon har arbetat som utflyktsguide på Gran Canaria, bott flera år i Madrid och också arbetat som flygvärdinna för ett av Spaniens största flygbolag. Dessutom har hon hunnit utbilda sig till gymnasielärare i både svenska, spanska och svenska som andraspråk.


Förkunskaper
Gör gärna en självbedömning efter Europarådets Språknivåskala för att se vilken nivå du ligger på.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.