Språk

Kursnamn
Spanska A2
För dig med 2-3 terminers förkunskaper

Kursbeskrivning
Du lär dig ord och fraser genom olika övningar samt dialoger.

Innehåll och mål med kursen
Vi utgår från cirkelledarens eget material och jobbar även med grundläggande grammatik.
Målet är att bygga upp ett ordförråd och lära sig vanliga fraser för att kunna prata och förstå.

Förkunskaper
2-3 terminer
Testa gärna dig själv på: https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/


Kursmaterial ( ingår ej i deltagaravgift)