Språk

Du har läst spanska några år men vill fortsätta att förkovra dig. Vår lärobok bjuder på rikliga övningar i såväl ordkunskap som grammatik. Vi får också intressanta inblickar i kulturen i de spansktalande länderna.

Bra att veta
Nya deltagare i mån av plats.
För info och anmälan ring, 010-703 08 40 som förmedlar kontakt med cirkelledare.

Gör gärna en självbedömning efter Europarådets Språknivåskala för att se vilken nivå du ligger på.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.