Språk

Obs!
Höstens kurs är begränsad till 8 deltagare och startar under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till rådande pandemi. Gör en intresseanmälan, start vid tillräckligt många anmälda. Startdatum kan komma att ändras.
Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till distansundervisning via Zoom.
Det kan hända att kurser måste ställas in pga. för få anmälda deltagare.

Kursbeskrivning
Du lär dig ord och fraser genom olika övningar samt dialoger.

Innehåll och mål med kursen
Vi utgår från cirkelledarens eget material och jobbar även med grundläggande grammatik.
Målet är att bygga upp ett ordförråd och lära sig vanliga fraser för att kunna prata och förstå.
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kurslitteratur ingår inte i deltagaravgiften.

Cirkelledare
Maria Zambrano Åkesson är ursprungligen från Argentina och spanska är hennes modersmål. Maria har jobbat som cirkelledare i spanska i många år.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.