Mat & dryck

Kursinnehåll
Vi fortsätter att fördjupa oss i matsvamp, giftsvampar och vanliga förväxlingssvampar till matsvamp. Vi tittar även på hur man bäst tar till vara på svampen samt hur man bäst kan tillaga olika sorters svampar. Kursen vänder sig till den som har gått Svampkurs del 1 eller har motsvarande kunskaper.

Ex på moment:
- Mera matsvamp!
- Förväxlingssvampar till matsvamp
- Våra farligaste giftsvampar
- Gruppindelning av matsvampar
- Fler svamptermer
- Hur tillvaratar vi svamp?

Kursledare:
Louise Nevander är utbildad svampkonsulent och håller i svampkurser och svampexkursioner. Hon driver verksamheten SvampTur, www.svamptur.se. Louise är medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund och styrelseledamot i Skånes Mykologiska Förening - Puggehatten.
Utöver sin svampkunskap har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog, bland annat som teaterledare i Lund, skidlärare i Österrike och adjunkt i juridik vid Malmö universitet. 2017 genomgick hon kursen ”Att vara lärare i högre utbildning” vid Malmö högskola.