Språk

Mange herboende danskere har behov for at forbedre deres svenske udtale og øge deres ordforråd. Lær svensk af dansk lærer, som i 37 år har været bosat i Sverige og som har undervist unge og voksne på Komvux og højskoler. Vi træner de specielle svenske lyde, som vi ikke kender fra dansk og prøver at få struktur på sproget.

Förkunskaper
Gör gärna en självbedömning efter Europarådets Språknivåskala för att se vilken nivå du ligger på.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/

Material
Materialkostnad för studiematerial tillkommer.

Ledaren:
Lilli Lundgren är född och uppvuxen i Köpenhamn. Hon är utbildad lärare och har en fil. cand. i engelska. Hon har undervisat i engelska, tyska och svenska vid Komvux och på folkhögskolor.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.