Språk

Kursen riktar sig till föräldralediga som vill utveckla sina kunskaper i svenska språket.

Målgrupp:
Kvinnor, 18 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige vars huvudsakliga sysselsättning är omsorg om egna barn.

Innehåll:
Vi träffas digitalt i små grupper och väljer ämne att diskutera: vi pratar om livet i Sverige, mat, kultur, föräldrarollen, arbete. Vi tränar att prata, läsa och förstå samt bekantar oss med grundläggande grammatik. Fokus läggs på konversation och möjlighet att utrycka sig på svenska i det vardagliga livet.

Startdatum är preliminärt och vi börjar så fort vi får tillräckligt med anmälda.
Kursen bedrivs på distans via Zoom och deltagare får länk via mejladress.

Kontaktperson:
Milica Banjanin
milica.banjanin@sv.se
0705080400