Media & kommunikation

Alla bär på en berättelse värd att berättas. Nu har du chansen att berätta din!

Den här kursen riktar sig till alla som tycker om att skriva, men som inte riktigt kommit igång eller vågat sätta sig ner och berätta sin berättelse. Kvaliteten på ditt skrivande spelar ingen roll, bara du ser glädjen (och ibland även våndan) i att skriva.

Under kursens gång kommer du att få hjälp och stöd med att komma igång med din berättelse, men också få feedback längs vägen, både från de andra deltagarna och kursledaren. Feedbacken är till för att utveckla skrivandet, men utgör också en viktig del för att göra det mindre känsligt att ta emot eller ge kritik.

Vad din berättelse ska handla om bestämmer du själv, kanske är det din egen eller så vill du föra någon annans talan. Vi blandar högt och lågt, stort och smått."

Kursledare: Maja Bergqvist; svensklärare, journalist och författare till boken "När vi får ordet"