Funktionsnedsättning

Furuboda och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en TAKK-utbildning för dig som redan använder TAKK i ditt arbete, som personlig assistent, elevassistent eller liknande. Kursen leds av leg logoped Elin Vinblad som har mångårig erfarenhet av arbete inom barnhabilitering och TAKK-utbildningar. Vi möts vid fyra tillfällen för att deltagarna ska kunna praktisera nya kunskaper och reflektera över sitt TAKK-användande mellan tillfällena.

Utbildningen anpassas helt efter er deltagares behov och nivå och stor del av tiden används till arbete i mindre grupper utifrån identifierade behov.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en metod som ofta kan vara lätt att komma igång med, men som snabbt blir svår att gå vidare med, efter det första tiotalet tecken. För att utvecklas vidare i TAKK-användningen fokuserar denna kurs på innehåll som anpassas efter
* era vardagsbehov,
* motivation till praktiskt utövande
* utbyte av erfarenheter av att använda tecken mellan er deltagare

Praktiska gruppövningar blandas med fallbeskrivningar och strikt teckenträning med de korrekta handformerna. Det första tillfället inleds med en teoretisk genomgång av vad det innebär att stötta en annan persons kommunikation och hur detta kan göras med TAKK.
Mellan varje kurstillfälle ges praktiska uppgifter att öva på till nästföljande träff.
Kursen bedrivs i sann folkbildningsanda där deltagarinflytandet är stort och tonvikten läggs på praktiskt utövande. Samtidigt erbjuder kursen en möjlighet till omfattande fördjupning inom ämnet TAKK. Kursledarens erfarenhet av arbete med både barn och vuxna som använder tecken i sin kommunikation ger en fördjupad bild av ämnet.

Bra att veta:
Kursen hålls i SV:s lokal i Eslöv, med gångavstånd från järnvägsstationen.

Datum: torsdagar 27 februari, 12 mars, 26 mars och 23 april. Sista tillfället läggs efter en månads uppehåll, för att ge tid att hinna använda TAKK i vardagen och kunna återkomma med problem som dykt upp på vägen.