Tecken som stöd - TAKK

Tecken som stöd - TAKK

Språk, Funktionsnedsättning

Tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal.

Kursinnehåll och mål
Vi lär oss vad TAKK är och hur det kan användas och går igenom användbara tecken.

Förkunskaper
Detta är en kurs för den som har en grundkunskap i TAKK men vill utvecklas mer.