Djur, natur & miljö

Teoretisk och praktisk kurs om biodling - ett gammalt och anrikt hantverk.
Biodling- Gör egen honung med hjälp av bin. Få en frodigare trädgård på köpet och förundras över hur mycket där är att lära. Bli biodlare idag!

Bli biodlare så får du:
1. Kontakt med ett annat samhälle
2. Ta del av binas förunderliga levnadssätt
3. Mer och bättre frukt och bär i din trädgård
4. Sist men inte minst egen honung

Kursens mål och innehåll
När vi slutar vet du hur man sköter sina bin och producerar egen honung.

Förkunskaper
Intresse för djur och natur

Bra att veta
Kursen är varje vecka 1-8 träffen på Studieförbundet vuxenskola i Helsingborg. De två sista gångerna blir det praktiskt arbete i bigård

Cirkelledare: Ingrid Bondeson, duktig och kunnig cirkelledare med lång erfarenhet och många studiecirklar inom biodling och vegetarisk matlagning.

Teoretisk och praktisk cirkel om biodling - ett gammalt och anrikt hantverk.

http://www.biodlarna-nvskane.se/