Djur, natur & miljö

Teoretisk och praktisk kurs om biodling - ett gammalt och anrikt hantverk.
Biodling- Gör egen honung med hjälp av bin. Få en frodigare trädgård på köpet och förundras över hur mycket där är att lära. Bli biodlare idag!

Bli biodlare så får du:
1. Kontakt med ett annat samhälle
2. Ta del av binas förunderliga levnadssätt
3. Mer och bättre frukt och bär i din trädgård
4. Sist men inte minst egen honung

Kursens mål och innehåll - bli biodlare
Man får grundläggande kunskaper i både dem teoretiska och praktiska moment. När vi slutar vet du hur man sköter sina bin och producerar egen honung.

Förkunskaper
Intresse för djur och natur

Bra att veta
Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, vi planerar antingen fysiska träffar eller digitalt via Zoom, om det inte blir tillåtet med fysiska träffar.
Vi träffas varannan vecka, kursen avser 7 gånger teori och 3 gånger praktiskt utomhus på bigården i Mörarp i (april/maj).

Cirkelledare: Ingrid Bondeson, duktig och kunnig cirkelledare med lång erfarenhet och många studiecirklar inom biodling och vegetarisk matlagning.

Teoretisk och praktisk cirkel om biodling - ett gammalt och anrikt hantverk.

http://www.biodlarna-nvskane.se/