Trädgård, hus och hem

Utveckla din trädgård för att den ska bli bättre på att ta hand om flöden, producera mer ätbart, bjuda in insekter och andra djur, men också vara en plats för lugn (och lek) för ni som bor där. En kurs som riktar sig till den som vill lära sig mer om och aktivt börja forma sin plats. Det kan handla om en trädgård, en bostadsgård eller en gård.

Innehåll
På kursen försöker vi komma bort från det rådande trädgårdsidealet med kortklippt gräsmatta utan variation vare sig för människor eller djur. Genom att se sin enskilda plats i ett sammanhang av många andra platser kan vi göra insatser som sträcker sig längre än den egna tomtgränsen. I kursen kommer vi behandla både permakultur och hämta inspiration från skogsträdgård.

Upplägg
Kursen är uppdelad på tre olika träffar, Lär känna din plats, andra är Mål för din plats och tredje är påverka din plats. Under samlingsnamnet (och uppmaningen) Forma din plats!

Ledaren
Elfrida Klacka är utbildad landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp. Förutom sin examen i landskapsarkitektur har hon även utbildat sig inom ekologisk trädgårdsodling och konsthantverk på Capellagården, Öland. Hon har även en certifiering inom permakulturdesign (PDC). Alla våra kursledare genomgår Studieförbundet Vuxenskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Förkunskaper
Kursen riktar sig till alla men det är bra om du redan har ett intresse för trädgård, växter och natur. Vilken nivå kursen lägger sig på är lite beroende på deltagarnas förkunskaper.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 7 anmälda deltagare. Sista anmälningsdag är tio dagar före startdatum. För att spara på vår miljö skickar vi kallelser via e-post. Håll koll på er skräppost, för kallelsen/fakturan kan hamna där.

För mer information kontakta oss
e-post till SV Skåneland

kursdatum: