Trygghet och säkerhet i vardagen

Trygghet och säkerhet i vardagen

Hälsa & välbefinnande

Trygghet - En kurs i medvetande

Syfte/mål:
Att förstärka känslan av trygghet i vardagen genom att öka förståelsen och kunskapen kring potentiellt farliga situationer samt hur man hanterar dessa.
Att utveckla medvetenheten, vara bättre förberedd och därigenom öka säkerheten.
Målgrupp:
Alla som har funderingar över sin egen eller närståendes trygghet och säkerhet i vardagen, privat eller i arbetslivet.

Upplägg
Teori 3 timmar.
Praktik: 2 timmar.
Genomförande:
Teori
Inledande diskussion kring trygghet och säkerhet, vad det innebär för var och en, samt vad som krävs för att uppnå det.
Regler kring Nödvärnsrätt och Envarsingripande kombineras med mental närvaroteknik och trygghetsskapande metodik.
Kroppen - vad händer när man blir attackerad. Detta diskuteras och jämförs. Fly eller fäkta-principen förklaras och diskuteras.
Mental förberedelse - vad innebär det och vad är skillnaden mot att vara paranoid? Detta diskuteras.
Efter en attack - vad händer? Juridiskt som kroppsligt och mentalt.
Prioriteringar vid en attack. Hur kan dessa se ut och vad gör de för nytta, före, under och efter en attack?
Praktiska övningar:
Situationbaserade konfliktsituationer samt hur man förhåller sig till dessa praktiskt.
Enkla effektiva självskydds- och avvärjningstekniker.
Kroppsspråk, tyda samt använda sig utav detta.
Skydd med hjälp av omgivning, hur det fungerar i praktiken.

Övrigt:
Inga förkunskaper behövs och inga speciella kläder erfordras.

Kursledare:
Matthias Blomkvist, har jobbat som bla projektledare och egen företagare inom områdesskydd, lås och säkerhet, larm och övervakning. Men även som skyddsvärd samt 30+ år inom kampsporter såsom Karate, Jiu Jitsu, Thaiboxning, Krav Maga och TaeKwonDo. Matthias har även mångårig instruktörserfarenhet inom Karate och Jiu Jitsu och har organiserat diverse olika typer av självförsvarskurser, både för kvinnor och män