Språk

Kursbeskrivning
Du lär dig ord och fraser genom olika övningar samt dialoger.

Innehåll och mål med kursen
Målet är att bygga upp ett ordförråd och lära sig vanliga fraser för att kunna prata och förstå.
Cirkelledaren använder också eget material och jobbar även med grundläggande grammatik.

Förkunskaper
En termin eller motsvarar( 20 studietimmar)


Testa gärna dig själv på: https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/