Språk

Turistspanska för dig med 2-3 terminens kunskaper
Kursen riktar in sig på turistspanska. Lär dig ord och fraser som är användbara då du är på restaurang, hotellet, flygplatsen eller ska handla i affären. Vi lär oss uttal och grundläggande grammatik och vad som är speciellt med spanska språket. Konversation och uttalsövningar är praktiska moment som gör att du efter kursen kan förstå och prata enkel spanska på resan.
Spanska är ett språk du har nytta av i stora delar av världen.


Förkunskaper:
2-3 terminer
Testa gärna dig själv på: https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/

Viktigt att veta
Som medlem i en SPF Seniorerna förening har du rätt till 10 % rabatt, viktigt att meddela detta vid anmälan vilken förening du är med i.

Mer information om SPF seniorerna finns på www.spfpension.se . Du kan också ringa SPF Seniorernas kansli på 0708-48 75 5

Cirkelledare : Lizzie Tuvesson Torrez

Litteraturkostnad tillkommer - Hola, spanska för resan