Musik, teater

Följ din dröm och börja i vår vuxenkör!


Inga förkunskaper krävs, endast viljan att sjunga!
Du får möjlighet att sjunga i en körensemble, där du får lära dig grundläggande samsjungning och får sångvana.
Vi kommer att träffas en gång i veckan för att lära oss enkel och lättförstådd musik, och sedan möjligtvis framföra den vid slutet av terminen.

Mål

Målet med kursen är ha det roligt, bli bekväm med att sjunga i kör och även utveckla din individuella sångförmåga.
En konsert vid slutet av terminen kan vara ett roligt mål att sträva mot.

Repertoar

En del av musiken kommer att vara grundläggande sångövningar och bekanta stycken.
Dessutom kommer ni som deltagare själva att få välja musik att sjunga, som Jacob arrangerar efter önskemål.
Vi kommer även att sjunga några stycken Jacob själv har skrivit.

Ni kommer att ha text med noter, men det är inget krav att kunna läsa notbilden, då Jacob kommer att lära ut stämmorna.

Ta med

En pärm


Körledare: Jacob Planemo Lindström

Kontakt: jacob.planemo.lindstrom@gmail.com