Hantverk & konst

Onsdagsgruppen är en kamratgrupp som träffas varje onsdag och målar tillsammans i trevlighetens anda. Här kommer de att visa sin alster i olika tekniker.

Vernissage 2/10 kl 15-16
Utställningen pågår till 29/10