Hälsa & välbefinnande

Har du en stark övertygelse att kvinnan blommar fullt ut i sin feminina kraft efter 50+ om kvinnan inte ser sig själv som passé som ”normen” i vår kultur vill ge uttryck för ?
Det är dags för dig som kvinna 50+ att kliver fram för att tar tillvara på hela din livs-space och känna livspassionen till dig själv i den tredje livsfas av livet .

Forskning visar på att kvinnors lyckligaste och harmoniska fasen i livet är mellan 60-70 år ändå räds många att åldras.
Det finns en tror att rädslan urlakar den kraften vi besitter av, därför kan vi tillsammans med andra kvinnor börja inspirera varandra till se 50+ som en fas att blomma fullt ut i vår skönhet och kraft med även omfamna de svårigheter vi stöter på med vårt åldrande.
Under studiecirkeln kommer vi på olika sätt beröra ämne såsom den stora rikedom av livserfarenheten vi har med oss, den nya fas i livet av frihet, egenomsorg, döden, passion och lust, kvinnogemenskap,
relationen moderna/dotter/kvinna mm.

Kursledare Rinella Rioda
Rinella har 20 års lång erfarenhet som kursledare och föreläsare.
Med hennes kurs i Vackra ÅldersRika Qvinnor som hon har utvecklat de sista 5 åren brinner hon för att på olika sätt inspirerar kvinnor 50+ njuta av att ha tillgången till den ålders rikedomen som kvinnor får med åren.